יום שלישי, 25 במרץ 2008

תיבת הנגינה הומצאה בשביל מרי אנטואנט?


Myth has it that the first music box was designed for the amusement and entertainment of Marie Antoinette. History, on the other hand, reveals the availability of musical clocks constructed in the 16th century for royalty and the wealthy. The musical tones were derived by notching a revolving disc striking a single pin.

מתוך http://www.worldofmusicboxes.com/history/

אין תגובות: