יום רביעי, 28 במאי 2008

תיבת נגינה איכותית ומבהיקה על אף שנותיה הרבות

התמונה של התיבת נגינה העתיקה והמבהיקה באדיבות gstv.amorim מפליקר
תיבת הנגינה צולמה אצל Ricardo Brennand Institute

Ricardo Brennand Institute - (Instituto Ricardo Brennand - IRB in Portuguese) is a cultural institution located on Recife city, Brasil. The organization concern a museum, pinacotec, library and a great park. The collector Ricardo Brennand is the creator and owner. On the institute is possible to find objects of art off many different locations and time, from Middle Ages Europe to 15th century, from Colonial Brazil, Dutch Brazil, 17th century, to Brazil of 19th century.

מתוך: Wikipedia, Ricardo Brennand Institute

אין תגובות: